Croeso / Welcome

Croeso i Becyn Cymorth Sgiliau Hanfodol Cymru.
Mae’r Pecyn Cymorth yn gadael i chi reoli eich dysgu ac yn rhoi i chi’r holl arfau a chefnogaeth mae eu hangen arnoch i lwyddo gyda Sgiliau Hanfodol.

Defnyddiwr sy’n dychwelyd? Mewngofnodwch >

Gwnewch brawf sgrinio 10 munud >

Welcome to WEST – the Wales Essential Skills Toolkit.
WEST puts you in charge of your learning and gives you all the tools and support you need for Essential Skills success.

Returning user? Sign in >

Take a 10 minute screener >