Prawf sgrinio

Bydd Pecyn Cymorth Sgiliau Hanfodol Cymru yn rhoi cyfle i chi wella eich sgiliau cyfathrebu a rhif.

Mae Profion Sgrinio yn brofion byr sy'n rhoi syniad bras i chi ynglŷn â'ch lefel sgiliau presennol.

  • Mae 15 cwestiwn mewn prawf sgrinio, a phrawf sgrinio ar wahân ar gyfer pob cwrs.
  • I ddechrau rhowch eich manylion isod ac yna pwyswch y botwm i weld y dolenni sgrinio.
  • Ar ddiwedd eich prawf sgrinio, cofiwch argraffu eich canlyniadau i gadw cofnod o'ch cyrhaeddiad.

Os ydych chi'n cofrestru gyda choleg neu ddarparwr hyfforddiant arall, fe gewch chi asesiad mwy manwl o'ch sgiliau yn ddiweddarach.